Coaching menedzerski (sesje indywidualne)

Rejestracja
Rejestracja i udział w tym wydarzeniu jest bezpłatny.

Uczestnik

Rejestracja zakończona 13.11.2018 14:00

zakończona

Opis wydarzenia
Izba Coachingu Oddział Lubuski zaprasza na indywidualne sesje coachingu menedżerskiego!

Czym jest coaching?

Coaching to metoda wspierania rozwoju, realizowana w formie cyklu spotkań pomiędzy coachem a klientem, podczas których coach, poprzez aktywne słuchanie, zadawanie pytań oraz stosowanie innych specyficznych narzędzi i zadań rozwojowych, towarzyszy klientowi w wyznaczaniu ważnych dla niego celów, odnajdywaniu wewnętrznych zasobów potrzebnych do ich realizacji oraz ustalaniu i wdrażaniu planów działań. Coach wspiera klienta w odkrywaniu i efektywnym wykorzystaniu osobistego potencjału celem podnoszenia jakości życia.

Dla kogo jest przeznaczony coaching menedżerski?
Na spotkanie zapraszam przyszłych lub obecnych Menedżerów, Liderów, Kierowników, którzy chcą nabyć i wzmocnić kompetencje menedżerskie, w tym między innymi:
  • zidentyfikować i określić swój potencjał jako lidera, 
  • (z)budować swój autorytet w roli Menedżera,
  • umieć dobrać styl zarządzania do pracownika, 
  • zwiększyć efektywność rozmów menedżerskich, 
  • poznać metody motywowania pracowników, 
  • efektywnie wykorzystywać umiejętności i talenty swojego zespołu,
  • skuteczniej rozwiązywać konflikty w zespole, 
  • przeprowadzać zespół przez zmianę.
 
Podczas konsultacji - poznamy się, porozmawiamy o Twojej sytuacji, wyzwaniach przed Tobą stojących i zastanowimy się nad planem działania.

Dostępne godziny spotkania:
1 sesja: 14:00-15:00,
2 sesja: 16:00-17:00
3 sesja: 18:00-19:00

Po zarejestrowaniu się skontaktuję się z Tobą w celu ustalenia godziny spotkania.

Prowadzenie:
Paulina Borsuk - certyfikowany coach, trener biznesu, wieloletni menedżer, praktyk zarządzania i marketingu, Dyrektor Lubuskiego Oddziału Izby Coachingu, Absolwentka Szkoły Profesjonalnego Coachingu IPRI w Krakowie, Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie i Uniwersytetu Zielonogórskiego. Kompetencje trenerskie zdobyła w 2009 roku w Ośrodku Dokształcania i Treningu Kierowniczego w Gdańsku.
Właścicielka firmy „Centrum COACHINGU”, która powstała, by stworzyć przestrzeń wspierającą rozwój osobisty i zawodowy. Na co dzień współpracuje zarówno z klientami indywidualnymi, jak i biznesowymi. Pracując z klientami indywidualnymi porusza się głównie w obszarze coachingu kariery (predyspozycje zawodowe, tworzenie indywidualnych planów działania i ścieżek kariery, personal branding, warsztaty rozwoju osobistego), natomiast biznesowo wspiera managerów w budowaniu kultury organizacyjnej zorientowanej na rozwój i zaangażowanie pracowników w realizację celów biznesowych firmy (rekrutacja i selekcja, oceny pracownicze, ścieżki kariery, coaching menedżerski, warsztaty rozwoju kompetencji zawodowych, interpersonalnych i społecznych).
Ambasadorka projektu „Sukces to ja” - największego programu aktywizacji zawodowej kobiet w Polsce prowadzonego przez Fundację Sukces Pisany Szminką – największą społeczność kobiet przedsiębiorczych w Polsce.

MASZ PYTANIA? ZAPRASZAM DO KONTAKTU
Izba Coachingu Oddział Lubuski / Paulina Borsuk - dyrektor oddziału
paulina.borsuk@ic.org.pl 
tel. 501 25 20 20

O ORGANIZATORZE
Izba Coachingu jest niezależną organizacją reprezentującą interesy środowiska coachingowego w Polsce. Jest pierwszą na świecie izbą gospodarczą zrzeszającą firmy świadczące usługi z obszaru coachingu. Strategicznym celem Izby Coachingu jest powołanie zawodu coacha, wyznaczenie standardów zawodowych i propagowanie idei coachingu w Polsce. Skupiamy się na promocji najwyższej jakości coachingu i wspieraniu kontaktów mających na celu ułatwienie dostępu do efektywności i potencjału jaki prezentuje coaching.
www.izbacoachingu.com


 
 
Termin i miejsce

Rozpoczęcie: 13.11.2018 14:00
Zakończenie: 13.11.2018 18:00

Przestrzeń 4a, ul. Gen. J. Sowińskiego 4a/7, 65-001 Zielona Góra

Strona rejestracji:
https://coaching-menedzerski-tp2018-f.konfeo.com

Udostępnij znajomym:

Organizator
Izba Coachingu

ul. Smulikowskiego 4, pokój 118;
00-389 Warszawa;

paulina.borsuk@ic.org.pl
501252020